Kushtet e përdorimit.

Shpërndajeni këtë dietë edhe me te tjerët

Qëllimi i kësaj faqeje është vetëm të informojë dhe të paraqes disa diete që kanë qenë rezultative tek një grup personash, por nuk përmban rekomandime mjekësore, as ka për qëllim të zëvendësojë këshillat, dietat apo trajtimet mjekësore profesionale. Dietat.info nuk rekomandon dhe as mbështet analiza, mjekë, produkte, procedura, opinione të caktuara ose informacione të tjera që mund të përmbajë.

Nëse ke pyetje për ndonjë problem shëndetësor ose trajtim mjekësor, konsultohu gjithmonë me një mjek a me një specialist në fushën e shëndetësisë.

Dietat.info është përpjekur të përfshijë informacione të sakta dhe të përditësuara në këtë pjesë. Megjithatë, informacioni në këtë pjesë sigurohet «SIÇ ËSHTË» dhe nuk jep garanci të drejtpërdrejtë ose të nënkuptuar. Ky sit nuk mban përgjegjësi për asnjë nga garancitë e drejtpërdrejta ose të nënkuptuara që lidhen me këtë pjesë ku, përveç të tjerave, përfshihen garancitë e nënkuptuara tregtare dhe vlefshmëria për një qëllim të caktuar. Ky sit nuk garanton se informacionet dhe dietatjanë 100% të besueshme, të sakta, aktuale, të dobishme ose të plota.

Dietat.info nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore ose përgjegjësi tjetër për ndonjë gabim ose heqje të përmbajtjes nga dietat. Ti mban përgjegjësi të plotë nëse bazohesh te ndonjë informacion ose dietë. Në asnjë rast, ky sit nuk mban përgjegjësi ligjore për asnjë pretendim ose dëmtim (ku, përveç të tjerave, përfshihen edhe dëmet e papritura ose që vijnë si rrjedhojë, dëmtimi personal/vdekja, humbja e përfitimeve ose dëmet për shkak të humbjes së të dhënave ose të ndërprerjes së biznesit) që vjen nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur këto dieta, pavarësisht nëse këto pretendime ose dëme bazohen në garanci, kontrata, keqbërje ose çdo lloj aspekti tjetër ligjor, dhe pavarësisht nëse ky sit është informuar për mundësinë e këtyre pretendimeve ose dëmeve.

Përdorimi i të dhënave personale

Shumicën e materialeve në këtë sit mund ta përdorësh pa u regjistruar si përdorues dhe pa dhënë informacione personale. Sidoqoftë, ka disa opsione që janë kërkohet të jepni emrin tuaj dhe adresën e email kur komentoni ose kur dëshironi të regjistroheni ne Dietat.info.

Të dhënat personale që vendos në këtë sit përdoren vetëm për qëllime që të bëhen të ditura në momentin që i plotëson. Këto qëllime mund të jenë si më poshtë:

Adresa e email-it

Adresa e email-it që vë kur krijon një profil në këtë sit, mund të përdoret për të kontaktuar me ty për këtë profil. Për shembull, nëse harron emrin e përdoruesit ose fjalëkalimin, dhe kërkon ndihmë që të hysh me identifikim, do të marrësh ndihmë nëpërmjet një mesazhi që do të të dërgohet në adresën e email-it që ke shkruar në profilin tënd të përdoruesit.

Përdorimi i cookies

Si shumica e siteve edhe kur viziton Dietat.info , në celular, në tabletë ose në hardiskun e kompjuterit tënd mund të ruhet një numër i vogël të dhënash nëpërmjet cookies, web beacons dhe teknologjive të ngjashme. Përdorimi i termit cookies në këtë politikë është i gjerë dhe përfshin teknologji të ngjashme, si localStorage. Cookies ndihmon që ky sit të funksionojë dhe na siguron informacione si përdoret siti. Këtë informacion e përdorim për ta përmirësuar sitin tonë. Nuk përpiqemi të identifikojmë kush hyn në sit, me përjashtim të rasteve kur vizitorët i japin vetë informacionet e kontaktit përmes një prej formularëve apo kërkesave në sitin tonë.

Cookies. Ka lloj-lloj cookies, që kryejnë funksione të ndryshme dhe në përgjithësi ta lehtësojnë përdorimin e sitit. Cookies na tregojnë nëse e ke vizituar më parë sitin ose na kujtojnë preferencat e tua kur përdor sitin.

Llojet e cookies që përdoren në sit mund të klasifikohen në një nga këto tri kategori.

  1. Cookies jashtëzakonisht të domosdoshëm. Këta janë thelbësorë se na ndihmojnë të përdorim disa veçori të sitit, si hyrjen me identifikim. Pa ata, nuk mund të të sigurohen shërbimet që ke kërkuar. Këtu përfshihen edhe cookies falë të cilëve të sigurojmë një shërbim specifik gjatë veprimeve në një shfletues. Këta cookies nuk i mbledhin informacionet e tua për arsye fitimi ose që të regjistrojnë ku ke hyrë në internet.
  2. Cookies praktikë. Këta bëjnë të mundur që siti të regjistrojë zgjedhjet e tua (si, emri i përdoruesit) dhe kanë veçori të përparuara që ta lehtësojnë përdorimin e sitit.
  3. Cookies analitikë. Këta përdoren për të mbledhur informacione si e përdorin vizitorët sitin, për shembull, sa herë e vizitojnë sitin dhe sa kohë kalojnë mesatarisht çdo herë që e vizitojnë. Informacioni përdoret vetëm për të përmirësuar funksionimin e sitit.

Shumica e cookies janë të palës së parë që vendosen nga siti ynë. Disa janë të palës së tretë që vendosen nga site ueb të tjera.


Shpërndajeni këtë dietë edhe me te tjerët